Pendaftaran Pengguna Kepada Agensi Kerajaan

Cara untuk membuat pendaftaran adalah seperti berikut:

1. Melalui E-mail