Selamat Datang Ke GeoPortal JPBD Pulau PinangJabatan ini berharap GeoPortal JPBD dapat membantu anda untuk mendapatkan maklumat dan membantu anda di dalam urusan dan melicinkan tugasan serta membuat keputusan.


  • GeoPortal bagi Pengguna Umum

    Mengandungi maklumat geoportal secara umum seperti layer gunatanah, rangkaian, jalan, kemudahan awam dan lain-lain.


  • GeoPortal bagi Agensi Kerajaan Yang Berdaftar

    Mengandungi maklumat geoportal secara umum, teknikal dan terperingkat untuk melicinkan urusan kerajaan.