Selamat Datang Ke GeoPortal JPBD Pulau Pinang

GeoPortal ini merupakan satu aplikasi Peta Atas-talian (online mapping) yang menyediakan maklumat GIS kepada pengguna.

Kami berharap GeoPortal ini dapat membantu anda untuk mendapatkan maklumat dan membantu anda di dalam urusan dan melicinkan tugasan serta membuat keputusan.


GeoPortal bagi Pengguna Umum

Mengandungi maklumat geoportal secara umum seperti layer gunatanah, rangkaian, jalan, kemudahan awam dan lain-lain.


GeoPortal bagi Agensi Kerajaan Yang Berdaftar

Mengandungi maklumat geoportal secara umum, teknikal dan terperingkat untuk melicinkan urusan kerajaan.

Kategori GeoPortal JPBD Pulau Pinang

GeoPortal JPBD
Alamat JPBD Hubungi Kami Lokasi Kami Pautan Lain Informasi
Jabatan Perancang Bandar dan Desa Negeri Pulau Pinang
Tingkat 57, KOMTAR,
10000 Georgetown,
Pulau Pinang.
Tel 1: 604-650 5389
Tel 2: 604-650 5589
Fax   : 604-263 7580
Email : rosliharon@penang.gov.my
: Facebook
Kerajaan Negeri Pulau Pinang
JPBD Pulau Pinang
JPBD Semenanjung Malaysia
PEGIS
JPV
MPSP GIS
MacGDI
JUPEM
GTWHI
Anda Pelawat ke:

Komen Anda:

Sila klik sini untuk memberi
komen atau cadangan anda.

Copyright © 2014 Jabatan Perancang Bandar & Desa Negeri Pulau Pinang (JPBDPP)