Admin Oktober 2016

Selamat Datang Ke GeoPortal JPBD Pulau Pinang

GeoPortal ini merupakan satu aplikasi Peta Atas-talian (online mapping) yang menyediakan maklumat GIS kepada pengguna.

Kami berharap GeoPortal ini dapat membantu anda untuk mendapatkan maklumat dan membantu anda didalam urusan dan melicinkan tugasan serta membuat keputusan.


GeoPortal bagi Pengguna Umum

Mengandungi maklumat geoportal secara umum seperti layer gunatanah, rangkaian, jalan, kemudahan awam dan lain-lain.


GeoPortal bagi Agensi Kerajaan Yang Berdaftar

Mengandungi maklumat geoportal secara umum, teknikal dan terperingkat untuk melicinkan urusan kerajaan.